Seminář

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích

se zaměřením na styčníky

v úterý 11. února 2014 od 15:00 do 20:00 hod

Připraveno v rámci RFCS projektu  INFASO+,  viz http://www.steelconstruct.com/site/.

Prezentace na Semináři  11. února 2014

1.           Studnička j., K normalizaci ocelových a ocelobetonových konstrukcí po roce 2015

2.           Kuklík P., K normalizaci dřevěných konstrukcí po roce 2015

3.           Wald F., Kotvení zabetonovanou a patní deskou

4.           Bečková Š, Přípoj ocelového nosníku na betonový sloup

5.           Sokol Z., Kotvení do betonu hřeby SPIKE

6.           Gödrich L., Diskrétní modelování styčníků čelní deskou

7.           Vild M., Pokročilé modelování přípojů ocelové konstrukce na betonovou

8.           Mikeš K., Spoje kulatin

9.           Eliášová M, Spoje nosných konstrukcí ze skla

10.        Ilčík J., Prostorová tuhost lešení

11.        Jandera M., Návrh prutů stabilizovaných sendvičovými panely

12.        Kuklík P., Kování pro dřevěné konstrukce

 

Seminář přinesl poznatky z navrhování styčníků ocelových a dřevěných stavebních nosných konstrukcí. Součástí semináře jsou materiály evropského projektu INFASO+, který se zaměřil na shrnutí poznatků o možnostech a modelech přípojů ocelových konstrukcí na betonové. Účastnící semináře obdrží Příručku pro navrhování styčníků smíšených ocelových a betonových konstrukcí, Podklady pro navrhování styčníků smíšených ocelových a betonových konstrukcí, a Software pro navrhování styčníků smíšených ocelových a betonových konstrukcí. Příručky budou rozeslány a k dispozici na této stránce koncem června 2014.

 

Zpět na stránku semináře

To František Wald page

Last change Feb 2014