Připoje ocelových konstrukcí na betonové
kotevní deskou s trny

Připraveno v rámci RFCS projektu  INFASO+
http://www.steelconstruct.com/site

Materiály projektu

Přípoje ocelových konstrukcí na betonové, soubory pdf CZ, EN

o  Analytické modely metodou komponent

o  Tolerance

o  Řešené příklady

 

Navrhování přípojů ocelových na betonové, soubory pdf CZ, EN

o  Příklady použití

o  Studie citlivosti řešení

 

Softwarový nástroj, soubory MS Excel

o  Kotvení patní deskou s kotevní deskou

o  Kotvení kotevní deskou

o  Kloubový přípoj ocelového nosníku na betonovou stěnu

o  Ohybově tuhý přípoj ocelobetonového nosníku na betonovou stěnu

 

 

 

 

Projekt přináší poznatky z navrhování styčníků ocelových a dřevěných stavebních nosných konstrukcí  s využitím kotevních a závitových trnů.

 

Seminář o projektu na stavební fakultě ČVUT v Praze

11. února 2014 od 15:00 do 20:00 hod.

Pozvánka/přihláška
Program semináře

 

Prezentace semináře

To František Wald page

Last change Feb 2014