RFCS

Zmírnění rizika progresivního zřícení
ocelové a ocelobetonové konstrukce budov při mimořádné situaci

FAILNOMORE RFCS 899371
Mitigation of the risk of progressive collapse in steel and composite building frames under exceptional events

Cílem projektu je příprava uživatelsky přívětivých pomůcek na zmírnění rizika progresivního kolapsu ocelových a ocelobetonových konstrukcí vystavených mimořádným situacím, napr. náraz a výbuch. Práce vychází z výzkumných prací a dostupných normativních dokumentů. Připravuje společnou evropskou metodiku návrhu. Hlavním výstupem je monografie, která zahrnuje řešené příklady. Materiály jsou distribuovány prostřednictvím seminářů expertům v jedenácti evropských zemích.

 

 

Materiály projektu

Monografie projektu

V dalších evropských jazycích na stránce ECCS

 

Prezentace výstupů projektu na semináři

Program

   Úvodem

   Návrh na robustnost

   Řešení pro identifikovatelné hrozby

   Řešení pro neidentifikovatelné hrozby

   Řešené příklady  

   Návrh styčníků na robustnost MKP

V dalších evropských jazycích na stránce ECCS
 

 

 

def2mom2

Deformace a ohybové momenty v prutové konstrukci po ztrátě sloupu

 

 

Projekt byl spolufinancován programem Evropské unie Research Fund for Coal and Steel.   

 

logo blue

The main aim of the project is to produce a set of practical and user-friendly design guidelines for mitigating the risk of progressive collapse of steel and composite structures subjected to exceptional events such as impact and explosions. This will be based on recent research projects and available normative documents in order to propose a common European design methodology. The main dissemination will be through a design manual including worked examples, which will be drafted in various national languages as well as a series of workshops in eleven European countries.

 

Last Jun 2022