RFCS

Riziko progresivního kolapsu ocelové a ocelobetonové budovy
FAILNOMORE RFCS 899371
Mitigation of the risk of progressive collapse in steel and composite building frames under exceptional events

Cílem projektu je příprava uživatelsky přívětivých pomůcek na zmírnění rizika progresivního kolapsu ocelových a ocelobetonových konstrukcí vystavených mimořádným situacím, jako je náraz a výbuch. Práce vychází z výzkumných prací a dostupných normativních dokumentů. Připravuje společnou evropskou metodiku návrhu. Hlavním výstupem je monografie, která zahrnuje řešené příklady. Materiály jsou distribuovány prostřednictvím seminářů expertům v jedenácti evropských zemích.

 

Materiály projektu

Prezentace výstupů projektu na semináři

Příručka pro návrh

(V přípravě, k dispozici na jaře 2021.)
 

 

Stránka semináře s výstupy projektu

V přípravě

 

Výstupy projektu, který byl spolufinancován programem Evropské unie Research Fund for Coal and Steel.   

 

 

Mitigation of the risk of progressive collapse
in steel and composite building frames under exceptional events

FAILNOMORE RFCS 899371

The main aim of the project is to produce a set of practical and user-friendly design guidelines for mitigating the risk of progressive collapse of steel and composite structures subjected to exceptional events such as impact and explosions. This will be based on recent research projects and available normative documents in order to propose a common European design methodology. The main dissemination will be through a design manual including worked examples, which will be drafted in various national languages as well as a series of workshops in eleven European countries.

 

Last change July 2020