Předem kvalifikované styčníky  
ocelových konstrukcí vystavených zemětřesení

4

Materiály projektu

Monografie Předem kvalifikované styčníky pro seismicky odolné konstrukce

Podklady
Návrh

Návod pro kalkulátor

 

Software projektu

                    Nástroj ke stažení

 

Prezentace

Ze seminář 20.6.2019 ke stažení

Seismic analysis methods

prof. Stratan

Ocelové konstrukce v EN1998-1:2005

prof. Wald

Styčníky v prEN1998-1:2019

prof. Wald

Evropské předem kvalifikované styčníky

Ing. Kožich

Materiály projektu texty a pomůcky

Ing. Kuříková

Řešený příklad

Ing. Kalmiková

Návrh konečnými prvky s komponentami

Ing. Vild

 

V projektu byly vypracovány podklady pro seismický návrh styčníků ocelových konstrukcí. Navrhované nástroje, tabulky a grafy pro čtyři předem ověřené geometrie styčníků byly připraveny na základě experimentálních, numerických a analytických modelů.

 

         

Výstupy projektu projektu, který byl spolufinancován programem Evropské unie Research Fund for Coal and Steel , v angličtině   

European pre-QUALified steel JOINTS EQUALJOINTS+ RFSR-CT-2013-00021
 

 

 

 

 

Last change June  2019