Předem kvalifikované styčníky 
 ocelových konstrukcí
vystavených zemětřesení

4

Materiály projektu

Monografie

Předem kvalifikované styčníky pro seismicky odolné konstrukce

Podklady
Návrh

Návod pro kalkulátor

Prezentace

Software projektu ke stažení

       Nástroj ke stažení po semináři

 

Stránka semináře k výstupům projektu 20.6.2019

Pozvánka

Registrace

Prezentace ke stažení po semináři

 

V projektu byly vypracovány podklady pro seismický návrh styčníků ocelových konstrukcí. Navrhované nástroje, tabulky a grafy pro čtyři předem ověřené geometrie styčníků byly připraveny na základě experimentálních, numerických a analytických modelů.

 

         

Výstup projektu European pre-QUALified steel JOINTS EQUALJOINTS+ RFSR-CT-2013-00021
 který byl spolufinancován
programem Evropské unie Research Fund for Coal and Steel.   

 

 

 

 

Last change March  2019