LVS3
Zhodnocení nosné ocelové konstrukce
z hledisek trvale udržitelného rozvoje

 

Evropská stránka projektu

 

 

Materiály projektu

Průvodce návrhem

Podklady návrhu

Výklad k  softwaru AMECO
pro multikriteriální analýzu konstrukčních systémů budov a mostů
1, 2, 3, 4, 5, 6
 

Software projektu ke stažení

AMEKO

 

Stránka semináře k výstupům projektu

 

 

Výstupy projektu, který byl spolufinancován
programem Evropské unie Research Fund for Coal and Steel.
   

To František Wald page

Last change Sep 2014