e-leArning a ověření znalostí V OBORU ocelových konstrukcí

   Projekt EU Leonardo UK/07/LLP-LdV/TOI-007

 

V rámci projektu eQuesta se připravují lekce, které umožní flexibilní vzdělávání podle potřeby uživatelů a autorizované ověření dosažené úrovně znalostí
formou E-learningu v oboru ocelových stavebních konstrukcí.

 

O projektu

   Wald F., Macháček J.,  Mikeš K.: E-learning a celoživotní vzdělávání v oboru ocelových konstrukcí, Konstrukce, 5/2008.
   Mikeš K., Macháček J., Wald F.: E-learning v celoživotním vzdělávání v ocelových konstrukcí, Ocelové a dřevěné konstrukce, 9/2008.
   Wald F., Macháček J.,  Mikeš K.: Equesta, Ocelové a dřevěné konstrukce – řešené příklady, 9/2009.
   Mikeš K., Macháček J., Wald F.: E-learning v oboru ocelových konstrukcí, OKM Brno, 9/2009.
   Wald F., Macháček J.,  Mikeš K.: E-learning pri navrhovaní oceľových konštrukcií, Stavebné materiály, 9/2009, s. 5.

Prague lessons:
           5.     Imperfections
           6.     Modelling and analysis
           9-1.  Introduction to fire design
           9-2.  Fire behaviour and thermal response
           9-3.  Structural response in fire

 

Links
   Projekt page

Last update: Sept. 2009