sribri Zhodnocení znalostí
pro udržitelnot ocelobetonových mostů

v zastavěném území

SBRI+
Valorisation of Knowledge for Sustainable Steel-Composite Bridges
in Built Environment

Seminář

Posuzování životního cyklu ocelobetonových mostů

Úterý 19. 6. 2018 od 17:00 do 20:00
ČVUT v Praze, Thákurova 7, 16629 Praha, místnost C202

 

Přihlášení

zde se lze přihlásit a za podpis získat občerstvení, poznatky a dvě příručky projektu.

 

Program

 

17:00

Jsou ocelobetonové mosty udržitelné?

prof. Wald

17:15

Analýza životního cyklu ocelobetonového mostu a jeho náklady

doc. Ryjáček

17:45

Jednoduché a pokročilé modely

Ing. Jehlička

18:00

Přestávka na kávu

 

18:30

SBRI-tool – program na analýzu životního cyklu a jeho nákladů

Ing. Jehlička

19:00

CompLOT - program na optimalizaci ocelobetonových mostů

Ing. Žitný

19:30

Případové studie

doc. Ryjáček

 

O semináři
Mosty mají zásadní význam pro národní a evropskou infrastrukturní síť. Vzhledem k jejich významu v politické ekonomice je nevyhnutelná poptávka po udržitelných, vysoce pokročilých, nákladově efektivních, ekologických a dlouhotrvajících konstrukcích. Během projektu SBRI - Projektování udržitelného ocelobetonového spřaženého mostu byly analyzovány ocelobetonové spřažené silniční mosty holistickým přístupem, který kombinuje analýzu životního cyklu (LCA), analýzu nákladů na životní cyklus (LCC) a výtěžnost životního cyklu (LCP). Na semináři budou prezentovány výstupy projektu příručky pro návrh jednoduchými a pokročilými prostředky, nástroje na analýzu životního cyklu a jeho nákladů a optimalizaci ocelobetonových mostů a příklady jejich použití. Účast na semináři je hrazena z prostředků projektu. Účastníci semináře obdrží dvě příručky.
Přihlásit se lze do 10.6.2018.

 

Výstupy projektu, který byl spolufinancován
programem Evropské unie Research Fund for Coal and Steel.   

 

 

 

 

Last change Apr 2018