sribri Zhodnocení znalostí pro udržitelnost ocelobetonových mostů
v zastavěném území

SBRI+
Valorisation of Knowledge for Sustainable Steel-Composite Bridges
in Built Environment

V průběhu životního cyklu mostu lze určit řadu etap, jako inspekce, údržba, opravy, obnova a likvidace ke konci života objektu. V rámci projektu byl holistickým přístupem optimalizován celý životní cyklus mostu a připravena analýza, která je rozčleněna do tří hlavních částí životního cyklu, kvalita životního prostředí, ekonomika a funkčnost řešení.

 

 

Materiály projektu

Obecné informace a příklady
Pokročilé aplikace

Materiály evropských partnerů na stránce AM

Shrnutí projektu

Doporučení pro státní správu

 

 

Software projektu ke stažení

SBRI-Tool národní verze v přípravě

 

Seminář k výstupům projektu

         Program semináře v pdf

         Materiály semináře

 

 

 

 

Výstupy projektu, který byl spolufinancován
programem Evropské unie Research Fund for Coal and Steel.   

 

 

 

 

Last change June 2018