Zhodnocení znalostí pro udržitelnoti ocelobetonových mostů
v zastavěném území

SBRI+
Valorisation of Knowledge for Sustainable Steel-Composite Bridges
in Built Environment

V průběhu životního cyklu mostu lze určit řadu etap, jako inspekce, údržba, opravy, obnova a likvidace ke konci života objektu. V rámci projektu byl holistickým přístupem optimalizován celý životní cyklus mostu a připravena analýza, která je rozčleněna do tří hlavních částí životního cyklu, kvalita životního prostředí, ekonomika a funkčnost řešení.

 

 

Materiály projektu

Shrnutí projektu ve formátu pdf
 

Software projektu ke stažení

SBRI-Tool

 

Stránka semináře k výstupům projektu

 

 

Výstupy projektu, který byl spolufinancován
programem Evropské unie Research Fund for Coal and Steel.
   

 

 

 

 

Last change Nov 2016