Projekt TA03010680

 

Seminář

 

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích

se zaměřením na

navrhování styčníků ocelových konstrukcí metodou konečných prvků

 

ČVUT v Praze, Stavební fakulta, Thákurova 7, 16629 Praha, místnost C217

Středa 11. února 2015 od 14:00 do 18:00

Program semináře

14:00 - 14:15

Registrace, občerstvení

14:15 - 14:25

K projektu MERLION

Ing. Šabatka

14:25 - 14:45

Validace a verifikace pokročilých modelů styčníků

prof. Wald 

14:45 - 15:10

Štíhlé tlačené plechy

Ing. Kurejková / Ing. Perháč

15:10 - 15:35

Přípoje čelní deskou

Ing. Gödrich / Ing. Perháč 

15:35 - 16:00

Přestávka na občerstvení

16:00 - 16:25

Přípoje uzavřených průřezů

Ing. Kočka / Ing. Perháč 

16:25 - 16:50

Kotvení patní deskou

doc. Bajer/ Ing. Perháč 

16:50 - 17:00

Modelování styčníku CBFEM metodou

Ing. Šabatka / Ing. Perháč

17:00 - 18:00

Diskuse

prof. Wald 

 

Seminář shrne současný stav problematiky navrhování styčníků ocelových konstrukcích v Evropských normách. V oblasti spojů se zaměří na možnosti jejich návrhu pokročilými modely MKP. Pro řešení budou probrány možnosti validaci a verifikaci modelů spojů. Během semináře bude ukázána poslední verze modelů metodou CBFEM (Component based finite element model), která vznikla při práci na projektu TAČR.

    Metoda CBFEM umožňuje optimální návrh styčníků ocelových konstrukcí. Metoda byla implementována do programu Connection, který je součástí výpočetního a dimenzačního software IDEA StatiCa. Výsledky poskytují statikovi jasnou informaci, na kolik jednotlivé části styčníku a styčník jako celek vyhoví, jakých deformací a vnitřních sil bylo při daném namáhání dosaženo, co se přesně ve styčníku děje. Rychlost a pracnost jsou srovnatelné se stávající metodou komponent. CBFEM umožňuje přesně analyzovat detaily, které musel projektant-statik doposud odhadovat.

Podrobnosti o software

 

Účast na semináři je zdarma. Účastníci, kteří se zaregistrují do 6.února 2015 na merlion@fsv.cvut.cz obdrží textové materiály a občerstvení. Prosíme o uvedení:
Jméno/příjmení: …
Email: …
Firma: …

 

   

Pozvánka

Program

To František Wald page

Last change Jan 2015