RFCS

FREEDAM + RFSR-CT-2015-00022

Valorizace znalostí o styčnících připravených v projektu FREEAM
(Valorisation of knowledge for FREE from DAMage steel connections)

 

Materiály projektu

Prezentace na semináři

Monografie FREEDAM+

Videa o projektu

Software

 

 

 

 

V evropském projektu RFCS FREEDAM (RFSR-CT-2015-00022) byl připraven styčník nosníku na sloup třecím tlumičem. Tlumič je navržen vysokopevnostními šrouby s vložkou s upraveným předem definovaným a ověřeným povrchem a oválnými otvory. Prokluz při namáhání silami při zemětřesení disipuje energii aniž by se porušil. Rektifikovat lze povolením a výměnou šroubů. Projekt přispěl k řešení ochrany budov s ocelovou konstrukcí při zemětřesení se zaměřením na otázku udržitelnosti. Výstupy projektu jsou zahrnuty do připravované evropské návrhové normy pro konstrukce vystavené zemětřesení prEN1998-1-2:2023.

 

Na projektu pracovali partneři

 

partneri 

 

 

Valorisation of knowledge for FREE from DAMage steel connections
FREEDAM RFSR-CT-2015-00022

The main goal of the recently accomplished RFCS research project FREEDAM (RFSR-CT-2015-00022) has been the development of beam-to-column connections able to withstand destructive seismic events without any damage to the steel components. This project has raised the problem of the seismic protection of buildings with a focus on the sustainability issues, proposing a resilient and FREE from DAMage solution.

 

Komponeenty styčníku, který byl v projektu přednavržen

 

joint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last change Apr.2022